DYRETOLKEN                - Samtale og Healing for Dyr og Mennesker


DYRETOLKNING

Alle dyr har en stemme! De har også følelser og tanker. Ved å gi ditt dyr en samtale kan du møte det, hjelpe og nærme deg det med ny forståelse. Når du skjønner hva de ønsker og trenger, og dyrene føler seg sett og hørt, kan dere oppleve at lettelsen går begge veier. Dyr kan ha behov for samtale av forskjellige grunner, og de formidler alt fra glede til smerter og sykdom.

Vi lever sammen med dyrene våre i årevis, gjerne uten å være fullt ut bevisst vår dype kontakt med dem. Via en samtale kan man bli bevisst ting som både bekrefter og overrasker. Man kan oppleve at "det hadde jeg på følelsen", samtidig som dyret virkelig får informert om hva det ser og opplever. 

Dyrene har en selvstendig opplevelse av deg som eier, av familien og gruppen de tilhører, og de har også helt egne meninger og opplevelser av verden. De kan fortelle om problemer i familien, de kan være rådgivere, de kan støtte oss i proseeser og fremfor alt dele hvor høyt de elsker oss!

Dyrenes lojalitet og omsorg ovenfor oss mennesker er ofte veldig dyp og rørende. Med tanke på deres engasjement i våre liv er det dobbelt spennende!


Når de gjør ting vi ikke skjønner, de sliter med adferdsproblemer eller virker triste, vil ofte en samtale med dyretolken kunne løsne litt på knutene. Innimellom trengs det kanskje også healing eller psykologisk hjelp (NLP) for å få opp livsgnisten og sette i gang samspillet med verden igjen.
                              
-NB
Dette er komplementerende behandling og må aldri brukes istedenfor veterinær eller vetropat, og aldri ved akutte problemer!
Website Builder drives av Vistaprint